thongtinytecongdong.com

Bài viết 07/2016

Những điều cần biết về dịch cúm

Bấy giờ cho dù chính phủ các nước có áp dụng những biện pháp hết sức nghiêm ngặt như đóng cửa biên giới, hạn chế du lịch cũng không thể ngăn chặn được dịch

Chương trình phối hợp hoạt động đẩy mạnh chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân

Bộ Văn hóa – Thông tin và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã có các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị triển khai các kế hoạch hoạt động. Trong khuôn khổ chương trình này vào ngày 20/8/2003 tại Cần Thơ

Khảo sát tình hình sử dụng thuốc lá trong trường học

Số lượng gia đình có bố - con tham gia Hội thi thay vì mẹ - con cao hơn hẳn các năm trước, chẳng hạn như ở quận 2 tỷ lệ ông bố dự thi chiếm đến 1/3 tổng số gia đình tham gia

Cảm nghĩ sau buổi nói chuyện về ma túy

Giai đoạn đầu là điều trị cắt cơn, giúp người nghiện vượt qua được cơn vật vã vì thiếu thuốc, thèm thuốc. Giai đoạn này vai trò của người thầy thuốc là chủ đạo

Có ai giúp tôi không?

Những cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên nào vi phạm sẽ bị “phạt” thi đua, khiển trách hoặc kỷ luật. Trong tháng 6 tới, trường sẽ tiếp tục tổ chức hội thảo “Tác hại thuốc lá và phương pháp phòng chống thuốc lá”

Trích Chỉ thị 06-CT/TW ngày 22/01/2002

Có chính sách đãi ngộ thích hợp để khuyến khích cán bộ y tế làm việc tại trạm y tế xã, phường, đặc biệt là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa; tăng cường trang thiết bị y tế thích hợp cho y tế cơ sở