thongtinytecongdong.com

Sốt xuất huyết – chuyện cũ nhưng không cũ

Qua các mẫu đối thoại trên chắc chúng ta đều thấy thông tin về sốt xuất huyết và các bệnh khác dầu nhắc đi nhắc lại nhiều năm cũng chưa chắc đủ. Các bậc phụ huynh chỉ đưa con đi bệnh viện vì lo sợ chứ ít người hình dung là con mình bị sốt xuất huyết.